https://letsads.com/stvoryty-sms-rozsylannia
Для відновлення пароля введіть номер телефона, вказаний при реєстрації.
Код для відновлення пароля було надіслано на номер телефона, вказаний при реєстрації.
Уведіть новий пароль і підтвердіть його. Запам'ятайте його й використовуйте для входу на сайт.

Угода про Використання послуг LetsAds.com

1. Сфера чинности

Угода про використання послуг регулює взаємини між LetsAds.com та клієнтом щодо використання клієнтом послуг на сайті LetsAds.com.

LetsAds.com надає ці послуги виключно на засадах цієї Угоди про Використання. Положення, не включені і/або які відрізняються від цієї Угоди Про Використання, нечинні.

2. Предмет договору

Договір між LetsAds.com та клієнтом набуває сили з моменту отримання LetsAds.com клієнтового замовлення, прийняття останнім цін чинного прейскуранту й сплати авансу. Клієнт отримує при цьому у своє вільне розпорядження ресурс.

Обсяг послуг, надаваних LetsAds.com за Угодою, випливає з опису на сторінках сайту LetsAds.com. LetsAds.com залишає за собою право будь-коли поліпшувати або модифікувати послуги.

3. Зобов'язання клієнта

3.1 Умови оплати
Оплата сервісу LetsAds.com відбувається авансом. До надходження оплати LetsAds.com не зобов'язаний надавати послуги.

Ціни підрозуміються включно з податком на додану вартість.
3.2 Використання послуг LetsAds.com
Клієнт несе самостійну й повну відповідальність за кожне використання послуги LetsAds.com і зобов'язується завжди дотримуватися важливих положень законодавства України, особливо приписів кримінального права, захисту інформаційної власности, положень про зв'язок і передачу даних і авторського права. Клієнт зобов'язаний не допускати надсилання через послуги LetsAds.com відомостей, що мають екстремістський, порнографічний, заборонений Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні" або інший небажаний характер (зокрема, піддають сумніву приналежність Криму Україні, російську агресію проти України на сході, героїзують терористів ОРДЛО), а також не втручатися до приватної сфери отримувачів.

LetsAds.com залишає за собою право коригування надісланих клієнтом відомостей або їх блокування в разі порушень цієї Угоди. При цьому виключно клієнт несе повну відповідальність за надіслані за допомогою сервісу LetsAds.com.

Клієнт також зобов'язаний кваліфіковано використовувати послуги сервісу LetsAds.com і не допускати протизаконних і таких, що завдають шкоди, дій, а також враховувати принципи конфіденційности, збереження в таємниці паролю, непередавання його третім особам тощо.

Послуги LetsAds.com надається виключно клієнтові особисто. Надання послуг третій стороні заборонено клієнтові категорично.

Клієнт відповідальний перед LetsAds.com за кожне використання його доступу третіми особами; зокрема, він згоден із тим, що кожне використання його доступу дебетує його ресурс.

4. Відповідальність клієнта

Клієнт несе відповідальність за всі наслідки й збитки, що їх зазнають LetsAds.com і/або треті особи від використання послуг LetsAds.com, яке суперечить чинному законодавству і/або положенням цієї Угоди.

LetsAds.com також має право одразу блокувати послугу, якщо за оцінкою LetsAds.com клієнт незаконно використовує послугу і/або порушує положення цієї Угоди, особливо якщо порушується чинне законодавство. Блокування відбувається в такому разі безоплатно.

5. Відповідальність LetsAds.com

LetsAds.com докладає всіх можливих зусиль, щоб у будь-який час надавати послуги в повному обсязі й найкращої якости, відповідно зі стандартами й нормами, усталеними щодо даного роду послуг. Будь-які порушення усувається якомога швидше після повідомлення клієнта в межах наявних можливостей.

Тимчасові призупинення послуг (до 48 годин після клієнтового повідомлення) не дозволяють клієнтові розірвати договір або зажадати компенсацію.

LetsAds.com відповідальний виключно за передбачувані збитки, яким однак не запобіг. Відповідальність LetsAds.com обмежено в кожному випадку останніми сплаченими й невикористаними клієнтом коштами.

Клієнт повинен розуміти, що доступ до послуги, а також передання інформації, яку він надсилає у вигляді SMS, службою LetsAds.com залежить від низки технічних передумов (наприклад, від функціонування відповідних мереж мобільного зв'язку обраного оператора мобільного зв'язку), які почасти лежать поза сферою діяльности й впливу LetsAds.com.

Якщо послуга недоступна, або SMS не досягає адресата, або в неочікуваній клієнтом формі, LetsAds.com не несе ніякої відповідальности, коли це порушення викликано причиною з-поза меж зони відповідальности LetsAds.com.

Поведінку партнерів LetsAds.com із надання послуг, передбачених цією Угодою, у жодному разі не можна пов'язувати з LetsAds.com. LetsAds.com не несе відповідальности за сумісність LetsAds.com із даними, програмами, конфігураціями та іншими апаратними й програмними клієнтовими ресурсами. Зокрема, LetsAds.com не бере на себе ніякі клієнтові витрати, оплати, видатки на інтеграції або невдалі інтеграції LetsAds. Також виключено будь-яку відповідальність за збитки, спричинені тим, що третя особа неправомірно скористалася сторінкою Інтернету або її змістом.

6. Термін чинности Угоди й порядок її розірвання

Цю Угоду укладається на невизначений термін. LetsAds.com має право в односторонньому порядку розірвати цю угоду.

Право розірвання із форс-мажорної причини зберігається. Якщо LetsAds.com розриває цю Угоду з незалежної від клієнта причини або клієнт розриває цю Угоду з викликаної LetsAds.com причини, то LetsAds.com відшкодовує сплачені клієнтом і ще не витрачені кошти.

Якщо LetsAds.com розриває договір з викликаної клієнтом причини або клієнт розриває договір з незалежних від LetsAds.com причин, клієнт не має права вимагати відшкодування сплачених і ще не витрачених коштів.

По закінченні чинности Угоди вилучається всі стосовні клієнта дані (інформація про клієнта, дані про респондентів, архів повідомлень).

7. Захист даних

Персональні дані, що їх збирається в рамках використання сервісу LetsAds.com, є конфіденційними й захищеними згідно з відповідними положеннями законодавства України.

Цією Угодою клієнт дає згоду на зберігання його даних на сервері LetsAds.com.

8. Прикінцеві положення

Необхідне листування між LetsAds.com і клієнтом стосовно виконання сторонами своїх зобов'язань за цією Угодою, відбувається за допомогою електронної пошти.

Передача клієнтом договірних прав і зобов'язань за Угодою третій стороні припустима тільки з письмової згоди LetsAds.com.

LetsAds.com залишає за собою право модифікувати Угоду Про Використання Послуг LetsAds.com на сайті LetsAds.com у будь-який час. Клієнта інформується про зміни Угоди про Використання електронною поштою. Якщо клієнт не згоден зі змінами, він може розірвати договір протягом 30 днів із моменту отримання сповіщення про зміни. За замовчуванням приймається згоду й прийняття клієнтом змін Угоди Про Використання.

У разі, якщо окремі положення й умови цієї Угоди стануть нечинними, це не зачіпає решті положень Угоди Про Використання.

Взаємини сторін за цією угодою підпорядковано й регулюється законодавством України. Місцем для розв'язання всіх суперечок щодо виконання або невиконання сторонами умов цієї Угоди є судові інстанції України за місцем знаходження LetsAds.com.

LetsAds.com може подавати позов проти клієнта також на території його резиденції або мешкання.

Повернутися до реєстрації